Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego

Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego

Projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r   Dofinansowanie projektu z UE: 19 999 079,80 zł.
Grupa docelowa:
700 osób, w tym 400 K/300 M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne mieszkające w województwie podlaskim.
Lider: Miasto Łomża
Partnerzy: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Powiat Hajnowski, Miasto Kolno,Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Gmina Boćki

Cel projektu

Zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób (400K i 300M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej, w tym 540 os. poprzez usługi świadczone przez Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osoby.

Planowane formy wsparcia dla uczestników projektu:

  • Świadczenia integracyjne
  • Reintegracja społeczno-zawodowa
  • Szkolenia zawodowe
  • Działania środowiskowe
Harmonogram działań Projektu:

Zadanie 1. Utworzenie i organizacja CIS, w tym IPZS
Utworzenie i organizacja CIS w subregionie łomżyńskim – kwiecień 2019 – grudzień 2019 r.
Indywidualna diagnoza, opracowanie i realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego – grudzień 2019 r. – czerwiec 2021
Zadanie 2. Aktywizacja społeczna
Realizacja wsparcia uzupełniającego reintegrację społeczną – grudzień 2019 r. – marzec 2022
Realizacja treningu umiejętności społecznych – grudzień 2019 r. – marzec 2022
Realizacja warsztatów rozwoju osobistego – grudzień 2019 r. – marzec 2022
Specjalistyczne grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne grudzień 2019 r. – marzec 2022
Zadanie 3. Aktywizacja zawodowa
Realizacja wsparcia uzupełniającego reintegrację zawodową – grudzień 2019 r. – marzec 2022
Realizacja szkoleń zawodowych: wrzesień 2020 r. – marzec 2022
Realizacja kursu przedsiębiorczości – grudzień 2019 r. – marzec 2022
Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym
Realizacja wsparcia dla otoczenia uczestników – grudzień 2019 r. – marzec 2022

 

PARTNERZY

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Centrum Integracji Społecznej w Łomży

Zespół

Magdalena Mrozek

– Kierownik CIS –

Patrycja Fiertek
– Doradca ds reintegracji zawodowej –
Mariola Grala
– Doradca do spraw reintegracji zawodowej –
Martyna Penkala
– Doradca do spraw reintegracji społecznej –
Zobacz

Kontakt

Centrum Integracji Społecznej w Łomży
18-400 Łomża, ul. Farna 1
tel. +48 86 215 68 99, e-mail: cislomza@fir.org.pl

Przewiń na górę